Det digitaliserede menneske

Disse foredrag omhandler digitaliseringens påvirkning af det enkelte menneske samt familieinstitutionen

Klik på overskrifterne for at læse mere om foredraget

Her gennemgår jeg de forudsætninger, der er vigtige at kende til hvis man vil forstå hvordan digitaliseringen har konkret påvirker mennesker samt hvad, der skal til, for at vi kan genvinde en større del af kontrollen over vores liv. Foredraget henvender sig til højskoler, gymnasier, medborgerhuse, biblioteker o.l.
De seneste bevidsthedsteorier peger på, at mennesker er langt mindre bevidste om deres handlinger i hverdagen, end vi tror. Hvad betyder det for vores hverdag? Dette foredrag forklarer dig om hvordan bevidstheden virker og hvorfor viden betyder så forsvindende lidt i styringen af vores adfærd. Du lærer desuden om den vigtigste menneskelige egenskab, du bør kende til, for at lære at navigere bedre i dit eget liv. Foredraget henvender sig til højskoler, gymnasier, medborgerhuse, biblioteker o.l.
I dette foredrag behandler jeg en af de største bekymringer for forældre i nutidens digitale liv. Er skærme farlige for børns hjerner? Hvordan undgår vi en samfundsudvikling som i Sydkorea, hvor det anslås, at 14% af teenagere er afhængige af spil og digitale medier? Hvad er de vigtigste egenskaber, børn bør lære i hjemmet, hvis de skal kunne lære at styre deres hjernes trang til dopamin? Og hvordan gør man det bedst? Foredraget henvender sig til medborgerhuse, biblioteker o.l.
Her gennemgår jeg de 6 trin, som er vigtige for at kunne genetablere et familieliv, der tager hensyn til alle medlemmernes væsentligste behov. FLOW-modellen er min egenudviklede model for, hvordan man griber det moderne digitaliserede liv an på en måde, der sikrer, at man får prioriteret det, der betyder noget og samtidig lærer at forpligte sig mere til det. Foredraget henvender sig til medborgerhuse, biblioteker o.l.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den digitaliserede virksomhed

Disse foredrag omhandler digitaliseringens direkte og indirekte konsekvenser for virksomhederne
Her gennemgås de faktorer, der spiller ind på mennesker evne til at præstere op til deres bedste. Denne viden er essentiel for dig som leder, da du herved bedre kan understøtte det menneske, du skal lede. Du får værktøjerne til at kunne italesætte de ting, der betyder noget for menneskers produktivitet uden at kompromittere deres privatliv. Foredraget egner sig især til ledere og VL-grupper.
I en tid, hvor alle virksomheder skal forholde sig til den teknologiske disruption, overses den største fare. Nemlig, at medarbejderne i virksomheden tabes af syne og derfor ender med at blive disruptet i stedet. I dette foredrag gennemgås de principper for sund digitalisering, hvor det menneskelige perspektiv er bevaret midt i det teknologiske kaos. Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.
Her beskriver jeg på baggrund af tusindvis af helbredssamtaler med danske top- og mellemledere de principper, man bør have fokus på, hvis man ønsker at bevare sundheden i krop og sind. Min egenudviklede FLOW-model gennemgås sammen med værktøjer, der kan sikre, at man kan gøre sundhed til et dagligt grundvilkår. Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.
Sundhedsindsatsen i mange virksomheder er for upræcis i forhold til at understøtte medarbejderne muligheder for at passe bedre på dem selv. I dette foredrag gennemgår Imran Rashid de principper og konkrete sundhedspolitikker, som enhver virksomhed nemt kan have fokus på, hvis den vil hjælpe medarbejderne til at hjælpe sig selv bedre. Foredraget egner sig til HR-chefer samt alle, der er interesserede i et sundere arbejdsmiljø, der virker sundhedsfremmende.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det digitaliserede samfund

Disse foredrag omhandler de samfundsmæssige konsekvenser af digitalisering
Her punkterer jeg myten om, at viden er vejen til succes. Gennem en række konkrete eksempler demonstrerer jeg hvorfor, vi som samfund er nødt til at redefinere os fra at være et videnssamfund til i stedet at fokusere på vedholdenhed, hvis vi skal overleve digitaliseringens skyggesider. I foredraget forklarer jeg også, hvor og hvordan denne transformation bør finde sted.
Vi ser i stigende grad teknologi finde vej ind i sundhedsvæsnet også. Men hvordan sikrer vi os at vi ikke blot ender med at implementere teknologiske løsninger, men rent faktisk sikrer, at vi får et forbedret sundhedstilbud. Gennem konkrete eksempler på innovation og IT-understøttede redskaber, sættes der i dette foredrag ord på fremtidens patienter og det sundhedsvæsen, der vil kunne hjælpe dem bedst.
Er begrebet den digitale junkie blot en myte? Eller hvad er de konkrete risici som samfundet er nødt til at forholde sig til, hvis vi står overfor en generation af digitale afhængige individer, der ikke længere selv er herre over deres liv? Hvordan undgår vi som samfund, at en hel generation ender med at blive ramt af de digitale følgesygdomme, der nemt kan blive en risikofaktor, der slår flere mennesker ihjel end rygning, alkohol og overvægt tilsammen. Det er et af de store spørgsmål, som fremtidens samfund kommer til at tage stilling til og som jeg i dette foredrag giver mit bud på.
Din smartphone er designet til at hacke din hjerne så du bruger så meget tid på den som muligt. I dette foredrag forklarer jeg, hvilke psykologiske faktorer, der er i spil, forklarer fænomener som nudging og ikke mindst, hvorfor menneskehjernen er sårbar overfor disse metoder. Du lærer dog også konkrete værktøjer til, hvordan du bedre kan lære at beskytte dig.

Jeg taler flydende forretningsudvikling, innovation og lægefaglighed.

En all-round spiller

Mine forskelligartede kompetencer gør, at jeg relativt nemt kan varetage følgende konsulentopgaver specielt indenfor innovation & digitalisering i sundhedsvæsenet:

 • Markedsanalyser
 • Strategisk sparring
 • Brainstorm
 • Pretotyping
 • Go-to-market strategier
 • Interessentanalyser
 • Salgsstrategier
 • Afholdelse af workshops
 • - og meget mere.
 • SPECIALLÆGEKUNDSKAB

  96%

  SUNDHEDSINNOVATION

  98%

  KOMMUNIKATION

  96%

  FORRETNINGSUDVIKLING

  93%

  STRATEGI

  93%

  MARKEDSFØRING

  92%