Hvad er sund digitalisering?

Sund digitalisering er mit personlige bud på en række dogmer, der skal forebygge og forhindre de skadelige konsekvenser af en uhæmmet digitalisering.

Særligt de sidste 10 års udvikling er sket med så stor hastighed og udbredelse, at vi ikke har udvist den kritiske refleksionssans og forsigtighed, som vi burde have gjort.

Det er derfor på høje tide, at vi stopper op og gør os nogle tanker i forhold til konsekvenserne af de voldsomme forandringer, som verden og mennesker udsættes for i disse år.

Sund digitalisering sætter mennesker først. Personnær teknologi bør altid søge at understøtte menneskers bevidste behov.
Virksomheder, der producerer eller udbyder personnær teknologi, bør have et etisk fokus på, at denne udvikles til gavn for mennesker og med respekt for deres relationer og tid.
Sund digitalisering har altid fokus på, at mennesker har biologiske, psykologiske og sociale behov, som skal være opfyldt, for at mennesket ikke udvikler sygdomme.
Den sunde digitalisering bygger på en forståelse af, at jo mere disruption, der kommer i samfundet, jo mere vedholdenhed har mennesker brug for i sindet.
Sund digitalisering tager tydelige hensyn til udsatte mennesker med skrøbelige sind - i særdeleshed børn.
Sund digitalisering bygger på respekten for menneskers ret til at være offline.

Her kan du finde yderligere inspiration til den sunde digitalisering:

Foredrag

Book et foredrag eller en workshop om sund digitalisering. Her gennemgår jeg principperne bag og skaber rum for en bredere diskussion om emnet.

Se alle foredragene

Virksomhedssparring

Digitalisering er en forudsætning for at en virksomhed kan vækste og udvikle sig. Sund digitalisering vil kunne forebygge at omkostningerne af en digitaliseringsproces i en virksomhed bliver medarbejdernes fysiske og psykiske helbred. Et foredrag eller en workshop kan afdække disse skjulte udfordringer, der kan have massiv indflydelse på virksomhedens produktivitet.

Se alle foredragene

Personlig sundhedssparring

På baggrund af mine lægelige erfaringer - blandt andet fra mere end 2000 forebyggende helbredssamtaler med top- og mellemledere fra de største virksomheder i landet gennem de sidste par år - har jeg skabt en letforståelig 'livsramme' kaldet 'Sundhedsflowet'. Beskrivelsen af denne og fremgangmetoden kan du finde i min bog SLUK.

Køb bogen her

Relevante hjemmesider

Her kan du finde relevante hjemmesider, der kan forklare mere om hvilke konsekvenser, som digitaliseringen kan have for mennesker.

Se relevante hjemmesider

Relevante videoer

Her kan du finde relevante videoer, som sætter fokus på digitaliseringens påvirkninger af mennesket.

Se alle videoerne

Relevante artikler

Her har jeg samlet en lang række af de artikler, der danner grundlag for mit bogprojekt SLUK.

Se artiklerne

Relevante bøger

Her er en samling bøger, som man kan læse, hvis man vil blive klogere på, hvordan menneskers hjerne og bevidsthed fungerer.

Se bøgerne

Interesseret i at høre nærmere?