Forfatter: Naomi Gelman

3 fordele og 3 ulemper ved hjemmearbejde

corinne kutz eeqFjT6q sQ unsplash - 3 fordele og 3 ulemper ved hjemmearbejde

Covid-19 har haft en kæmpe, og pludselig, indvirkning på hjemmearbejdet og en stor del af os har endnu engang indtaget vores trofaste hjemmearbejdsplads som følge af Coronakrisens pludselige opdukken.

 

Hjemmearbejdet var, til at starte med, ikke et valg, men en simpel nødvendighed, som ingen af os havde regnet med stadig ville være aktuelt her næsten et helt år senere.

Vi har været fysisk isoleret fra vores kolleger og savnet det sociale samvær samtidig med, at vi har revet os selv i håret, alt imens vi har forsøgt at manøvrere de forskellige tekniske nødvendigheder dikteret af coronakrisen.

En ny rapport fra underholdnings teknologiselskabet FunCorp tager temperaturen på de voldsomme forandringer Coronakrisen, har påført virksomhederne.

De konkluderer, ikke overraskende, at Covid-19 har haft en indvirkning på hjemmearbejdet og at hjemmearbejdet, i større eller mindre grad, er kommet for at blive. Der er intet, der tyder på, at vi vil gå tilbage til det, der var før. Tværtimod bliver der tale om en ”new normal”, der højst sandsynligt vil følge os post Coronakrisen.

Artiklen er tildels et referat af artiklen “Covid-19’s impact on remote work life: top 5 advantages and disadvantages”.

 

Skab struktur i dit hjemmearbejde

På SundDigital.dk finder du en række redskaber, der hjælper dig til at skabe sunde rammer for dit hjemmearbejde. Du finder bl.a. vores hjemmearbejdskit, du kan bruge til at skabe struktur og overblik i din arbejdsdag.

Læs mere om vores kit til hjemmearbejde >>

 

FunCorp konkluderer følgende:

Fordele

 

1. Bedre work/life balance

En af fordelene ved hjemmearbejdet er, at det tillader os en langt bedre work/life balance. Ved at arbejde hjemme, bliver den tid vi ellers ville have brugt på transport til og fra arbejde, frigivet og kan dermed bruges på noget andet. Tid med familien, sport, madlavning osv.

 

2. Produktivitet og fokus

På trods af at der er mange distraktioner på hjemmearbejdspladsen, konkluderer undersøgelsen, at vi faktisk er blevet langt mere effektive, at opgaver leveres hurtigere og mere eksakte, samt at stressen hos det enkelte individ er markant reduceret.

 

3. Flere talenter ønsker at hjemmearbejde

Nu hvor hjemmearbejde er blevet mere almindeligt og ligefrem normen, har virksomhederne mulighed for at tiltrække talenter fra en langt større pulje. Geografien er ikke længere en hindring så at sige.

 

Ulemper:

 

1. Mangel på velfungerende hjemmekontor

Det pludselige skift til hjemmearbejde stiller høje krav til virksomhederne, som pludselig skal sikre sig, at deres medarbejdere har mulighed for at skabe et sundt arbejdsmiljø derhjemme. Hvis ikke dette krav bliver opfyldt, kan det være svært for medarbejderne at være produktive.

 

2. Kommunikative misforståelser

Det at vi ikke længere mødes fysisk med vores kollegaer, gør at vi skal være endnu mere opmærksomme på miskommunikation. At kommunikere digitalt kræver, at man tager hensyn og overvejer en ekstra gang, hvordan man overleverer en meddelelse.

 

3. Fald i produktivitet

Selvom undersøgelsen viser, at hjemmearbejde rent faktisk kan øge produktiviteten, falder hjemmearbejde ikke lige let for alle. Medarbejdere der let distraheres og ydermere har hang til overspringshandlinger, vil have det ekstra svært.

 

LÆS OGSÅ: 11 gode råd til sundt hjemmearbejde >>

 

 

 

 

7 gode råd til forældre: Sådan kan du motivere dit barn i hjemmeskolen

annie spratt 4 4WPFLVhAY unsplash - 7 gode råd til forældre: Sådan kan du motivere dit barn i hjemmeskolen

Tusindvis af forældre sidder endnu engang og forsøger at jonglere job og børn i hjemmeskole. Rigtig mange børn savner det fysiske samvær med deres skolekammerater og oplever tilmed at have svært ved at finde motivationen for hjemmeopgaverne.

Du kan støtte dit barn og motivere det, så det får en god skoledag foran skærmen. En succesfuld skoledag kræver planlægning,  gode rutiner og en pæn portion motivation. Med de rette værktøjer bliver det nemmere at tilrettelægge en både produktiv og sund skoledag på hjemmeskolen. Det gælder fysiske som mentale værktøjer.

Skab struktur i hjemmeskolen

På SundDigital.dk finder du en række redskaber, der hjælper dig til at skabe sunde rammer for dit hjemmearbejde såvel som dine børns hjemmeskole. Du finder bl.a. vores hjemmeskolekit, som dit barn kan bruge til at skabe struktur og overblik over sin hjemmeskoledag.

Få et sneak peek på vores kommende hjemmeskolekit >>

Her i artiklen får du 7 gode tips til hvordan du som forælder kan motivere dit barn i hjemmeskolen. Artiklen er baseret på denne artikel fra Skoleborn.dk “13 tips til forældre:  Sådan kan du motivere dit barn til at klare hjemmeopgaverne

 

1. Giv dit barn medbestemmelse

Selvom det er de voksne der bestemmer, er det en god idé at opfordre dit barn til at tage initiativ og samtidig tage hans/hendes synspunkter og ønsker alvorligt – også når det eksempelvis gælder, hvordan I skal planlægge dagene i hjemmeskolen og arbejdet med hjemmeopgaver.

2. Hjælp dit barn til at se nytten

Det kan være virkelig demotiverende, hvis man ikke kan se, hvad meningen med ens hårde arbejde er. Tag derfor gerne en snak med dit barn om, hvad de kan bruge de forskellige kompetencer til, som skolen forsøger at give dem. Brug lidt tid på at tale om hvordan det at terpe regnestykker, grammatik, sprog osv vil komme dit barn til gavn senere hen i livet.

3. Lav en brainstorm og træn valg

Lær dit barn at lave en branstorm, eksempelvis hvis du alligevel skal hjælpe med at finde et emne eller indhold til en skriftlig opgave. Når alle idéer er skrevet ned, kan han/hun begynde at vælge til og fra og evt. kombinere nogle af idéerne. Det vil (sandsynligvis) motivere dit barn – samtidig med, at det træner ham/hende i at tænke i flere løsninger og muligheder.

4. Giv ros for indsats – ikke for personlige træk

Forældre kan være tilbøjelige til at fokusere på personlige træk, når de vil rose deres barn. ”Hvor er du dygtig” eller ”Du er så klog”. Men forskning viser, at elever klarer sig bedre fagligt, hvis man fortæller dem, at de har gjort en stor indsats, fremfor hvis man fortæller dem, at de er intelligente. Det vil nemlig gøre dit barn mere motiveret til at kæmpe videre, næste gang det møder en udfordring.

5. Lad barnet finde sine egne fejl

Forskningen viser, at hvis vurdering af en opgave bruges til at kontrollere uden at blive anvendt i sammenhæng, kan den hæmme elevens motivation og lyst til at lære. Træn i stedet dit barn med at finde fejlen selv.

6. Undgå “gættekonkurrencer” / stil åbne spørgsmål

Stil åbne spørgsmål, hvor der kan være mange forskellige svarmuligheder, når du taler med dit barn eller når du vil hjælpe ham/hende op skoleopgaverne. Det er ikke motiverende for dit barn at forsøge at gætte præcis det svar, du allerede har i hovedet.

7. Snig ordet “endnu” ind i dine sætninger

Hvis dit barn siger: ”Det her kan jeg bare ikke finde ud af!” Så svar: ”Nej, jeg kan godt se, at du ikke helt kan det…endnu”. Det viser dit barn, at det bare er dér, han/hun er i sin læringsproces lige nu – og dermed kan man gøre noget for at ændre det.

 

Læs den fulde artikel hos Skoleborn.dk