7 gode råd til forældre: Sådan kan du motivere dit barn i hjemmeskolen

Tusindvis af forældre sidder endnu engang og forsøger at jonglere job og børn i hjemmeskole. Rigtig mange børn savner det fysiske samvær med deres skolekammerater og oplever tilmed at have svært ved at finde motivationen for hjemmeopgaverne.

Du kan støtte dit barn og motivere det, så det får en god skoledag foran skærmen. En succesfuld skoledag kræver planlægning,  gode rutiner og en pæn portion motivation. Med de rette værktøjer bliver det nemmere at tilrettelægge en både produktiv og sund skoledag på hjemmeskolen. Det gælder fysiske som mentale værktøjer.

Skab struktur i hjemmeskolen

På SundDigital.dk finder du en række redskaber, der hjælper dig til at skabe sunde rammer for dit hjemmearbejde såvel som dine børns hjemmeskole. Du finder bl.a. vores hjemmeskolekit, som dit barn kan bruge til at skabe struktur og overblik over sin hjemmeskoledag.

Få et sneak peek på vores kommende hjemmeskolekit >>

Her i artiklen får du 7 gode tips til hvordan du som forælder kan motivere dit barn i hjemmeskolen. Artiklen er baseret på denne artikel fra Skoleborn.dk “13 tips til forældre:  Sådan kan du motivere dit barn til at klare hjemmeopgaverne

 

1. Giv dit barn medbestemmelse

Selvom det er de voksne der bestemmer, er det en god idé at opfordre dit barn til at tage initiativ og samtidig tage hans/hendes synspunkter og ønsker alvorligt – også når det eksempelvis gælder, hvordan I skal planlægge dagene i hjemmeskolen og arbejdet med hjemmeopgaver.

2. Hjælp dit barn til at se nytten

Det kan være virkelig demotiverende, hvis man ikke kan se, hvad meningen med ens hårde arbejde er. Tag derfor gerne en snak med dit barn om, hvad de kan bruge de forskellige kompetencer til, som skolen forsøger at give dem. Brug lidt tid på at tale om hvordan det at terpe regnestykker, grammatik, sprog osv vil komme dit barn til gavn senere hen i livet.

3. Lav en brainstorm og træn valg

Lær dit barn at lave en branstorm, eksempelvis hvis du alligevel skal hjælpe med at finde et emne eller indhold til en skriftlig opgave. Når alle idéer er skrevet ned, kan han/hun begynde at vælge til og fra og evt. kombinere nogle af idéerne. Det vil (sandsynligvis) motivere dit barn – samtidig med, at det træner ham/hende i at tænke i flere løsninger og muligheder.

4. Giv ros for indsats – ikke for personlige træk

Forældre kan være tilbøjelige til at fokusere på personlige træk, når de vil rose deres barn. ”Hvor er du dygtig” eller ”Du er så klog”. Men forskning viser, at elever klarer sig bedre fagligt, hvis man fortæller dem, at de har gjort en stor indsats, fremfor hvis man fortæller dem, at de er intelligente. Det vil nemlig gøre dit barn mere motiveret til at kæmpe videre, næste gang det møder en udfordring.

5. Lad barnet finde sine egne fejl

Forskningen viser, at hvis vurdering af en opgave bruges til at kontrollere uden at blive anvendt i sammenhæng, kan den hæmme elevens motivation og lyst til at lære. Træn i stedet dit barn med at finde fejlen selv.

6. Undgå “gættekonkurrencer” / stil åbne spørgsmål

Stil åbne spørgsmål, hvor der kan være mange forskellige svarmuligheder, når du taler med dit barn eller når du vil hjælpe ham/hende op skoleopgaverne. Det er ikke motiverende for dit barn at forsøge at gætte præcis det svar, du allerede har i hovedet.

7. Snig ordet “endnu” ind i dine sætninger

Hvis dit barn siger: ”Det her kan jeg bare ikke finde ud af!” Så svar: ”Nej, jeg kan godt se, at du ikke helt kan det…endnu”. Det viser dit barn, at det bare er dér, han/hun er i sin læringsproces lige nu – og dermed kan man gøre noget for at ændre det.

 

Læs den fulde artikel hos Skoleborn.dk